༁ྃ༔ གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ལས༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ༔

The Essential Sadhana for the Dredger of Samsara, the Guru’s Personal Practice༔

 

ཐུགས་དམ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

Homage to the tutelary deity!༔

བདག་གཞན་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེ་འཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ རྒྱུད་ལུང་མང་པོའི་དོན་བསྡུས་ཏེ༔ པདྨ་བདག་གིས་བཀོད་པར་བྱ༔ དེ་ལ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས༔

In order to liberate yourself and others from samsara,༔ I, the Lotus One, will arrange this sadhana—༔ the condensation of many tantras and scriptures—༔ for Tathāgata Avalokiteśvara,༔Dredger of Samsara,༔ the single, sole embodiment of the compassionate activity of buddhas of past, present, and future.༔ This contains the preliminaries, the main part, and the conclusion.༔

དང་པོ།

I. The Preliminaries

སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་ནི༔

A. Refuge, Bodhicitta, and Gathering the Accumulations༔

ཧཱུྃ༔ རང་རིག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དངོས༔

hum༔ rang rik tsawa sum gyi ngö༔

Hūṃ༔ To self-awareness, the actual Three Roots,༔

མཆོག་གསུམ་འདུས་པ་ལྷག་པའི་ལྷ༔

chok sum düpa lhakpé lha༔

the supreme deity who embodies the Three Jewels,༔

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔

khorwa dong truk lha tsok la༔

and the host of deities who dredge samsara—༔

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

güpé chaktsel kyap su chi༔

with devotion, I prostrate and go for refuge.༔

 

མཆོད་ཅིང་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས༔

chö ching dikpa tamché shak༔

I make offerings, confess all misdeeds,༔

ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་མི་འདའ་གསོལ༔

yirang kül zhing mida söl༔

I rejoice, request, beseech you not to pass away,༔

དགེ་ཚོགས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་བསྔོ༔

getsok drowa yong la ngo༔

and I fully dedicate the virtue to all beings.༔

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྱིར༔

khorwa dong né trukpé chir༔

In order to dredge samsara༔

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

jangchup chok tu sem kyedo༔

I arouse the supreme resolve to awaken!༔

 

B. Consecrating the Offerings

དེ་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི༔

Recite that, and then, to consecrate the offerings, chant:༔

རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

ram yam kham༔ om ah hum༔

raṃ yaṃ khaṃ༔ oṃ āḥ hūṃ༔

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་གྱུར༔

chö nam tamché tongpar gyur༔

All phenomena become emptiness.༔

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣང་སྲིད་ཀུན༔

tongpé ngang lé nangsi kün༔

From within emptiness, all possible appearances༔

མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་གསལ༔

chöpé chakgya chenpor sel༔

are vividly present as the great mudra of offerings,༔

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར༔

künzang chötrin chenpor gyur༔

a vast Samantabhadra offering cloud.༔

ༀ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔

om benza saparana kham༔

oṃ vajra spharaṇa khaṃ༔

 

II. The Main Part

དངོས་གཞིའི་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པ་ནི༔

A. Training in the Main Samadhi༔

ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་གདོད་ནས་སྟོང་༔

hum༔ nangsi khordé dö né tong༔

Hūṃ༔ All possible appearances, samsara and nirvana, are primordially empty.༔

ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རྗེ་འགྲོ་ལ་བསྒོམ༔

kün khyap nyingjé drola gom༔

I cultivate all-pervading compassion for wandering beings.༔

ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔

hrih yig marpö tro du yi༔

A red letter ‘hrīḥ’ emits and gathers back light rays,༔

སྣོད་བཅུད་ཐུགས་རྗེའི་ཞིང་དུ་གྱུར༔

nö chü tukjé zhing du gyur༔

transforming the world and beings into the Compassionate One’s pure realm.༔

དེ་དབུས་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔

dé ü pema dawé teng༔

At its center, upon a lotus and moon disc,༔

རང་ཉིད་ཧྲཱིཿལས་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

rang nyi hrih lé chenrezik༔

from ‘hrīḥ’ I transform into Avalokiteśvara,༔

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་སྐུ་མདོག་དམར༔

khorwa dong truk kudok mar༔

Dredger of Samsara, red in color,༔

ཁྱེའུ་གཞོན་ནུའི་ངང་ཚུལ་ལ༔

khyéu zhonü ngang tsül la༔

with the glowing complexion of a young child.༔

མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་དུ་མས་བརྒྱན༔

metok trengwa dumé gyen༔

Adorned with an array of flower garlands,༔

རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་དར་གྱིས་བཅིངས༔

ralpé zurpü dar gyi ching༔

braids tied in a topknot with silks,༔

ཕྱག་གཡས་པདྨའི་ཕྲེང་བ་འདྲེན༔

chak yé pemé trengwa dren༔

my right hand holds a lotus mala,༔

གཡོན་པས་ཁྲུས་ཀྱི་བུམ་པ་འཛིན༔

yönpé trü kyi bumpa dzin༔

and my left a vase of cleansing water.༔

དར་གྱི་ཨང་རག་མཛེས་པར་གསོལ༔

dar gyi angrak dzepar söl༔

Wearing beautiful silk shorts,༔

ཞབས་གཉིས་བཞེངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས༔

zhap nyi zhengpé tap kyi zhuk༔

with my two legs in standing posture,༔

འོད་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་དུ་གསལ༔

öpung barwé long du sel༔

I am vividly present in a blazing expanse of light.༔

སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད༔

chiwor rik dak öpakmé༔

Above the crown of my head is the Family Lord, Amitābha,༔

དམར་གསལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔

mar sel trulkü chaluk chen༔

glowing red, in nirmāṇakāya attire.༔

ཆོས་གོས་གསུམ་གསོལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔

chögö sum söl kyiltrung zhuk༔

Wearing the three Dharma robes and sitting cross-legged,༔

མཉམ་གཞག་ཕྱག་རྒྱས་ལྷུང་བཟེད་འཛིན༔

nyamzhak chakgyé lhungzé dzin༔

hands in the equipoise mudra holding a begging bowl,༔

པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་དུ་གསལ༔

pema dawé den du sel༔

he is vividly present upon a seat of lotus and moon disc.༔

བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་༔

daki tukar dawé teng༔

In my heart center, upon a moon disc,༔

ཧྲཱིཿམཐར་ཡི་གེ་དྲུག་པས་བསྐོར༔

hrih tar yigé drukpé kor༔

is ‘hrīḥ’ encircled by the six syllables.༔

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་བསྐུར་ཞིང་༔

yeshé ngayi wang kur zhing༔

The empowerment of the five wisdoms is bestowed༔

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔

ku sung tuk su jin gyi lop༔

and I am blessed as wisdom form, speech, and heart.༔

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔

om mani pemé hum hrih༔

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ༔

ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ

om hum tram hrih ah

oṃ hūṃ traṃ hrīḥ āḥ

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hum༔

oṃ āḥ hūṃ༔

 

B. The Invitation

ཧྲཱིཿ ཤར་ཕྱོགས་པོ་ཊ་ལ་ཡི་ཞིང་༔

hrih༔ sharchok potala yi zhing༔

Hrīḥ༔ From the Potala pure realm in the east,༔

ངོ་མཚར་བཀོད་པ་ཁྱད་འཕགས་ནས༔

ngotsar köpa khyepak né༔

with its wondrous, extraordinary design,༔

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས༔

tukjé chenpo chendren gyi༔

I invite the Great Compassionate One―༔

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

danda nyidu shek su söl༔

please come to this place, right here and now!༔

ལུས་ལ་སྐུ་ཡི་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

lüla kuyi jin gyi lop༔

Grant my body the blessing of wisdom form!༔

ངག་ལ་གསུང་གི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔

ngak la sung gi jin chen pop༔

Infuse my speech with the majesty of wisdom speech!༔

ཡིད་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྤོར༔

yila tuki yeshé por༔

Transmute my mind into wisdom heart!༔

དབང་མཆོག་མ་ལུས་བསྐུར་དུ་གསོལ༔

wang chok malü kür du söl༔

Fully bestow the supreme empowerments!༔

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔

om mani pemé hum hrih༔

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ༔

ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔

é hyé hi benza samaya dza༔ dza hum bam ho༔

e hye hi vajra samaya ja༔ jaḥ hūṃ baṃ ho༔

 

C. Offerings and Praise

ཨཱརྻ་ཨ་བ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

arya avalokéshora saparivara argham padyam pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta puza ho༔

ārya avalokeśvara saparivāra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe aloke gandhe naivedye śabda pūjā ho༔

ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་ཆེ༔

hum༔ gyel kün düpé chizuk ché༔

Hūṃ༔ Great embodiment of all victors,༔

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་པོ༔

jinlap tukjé ter chenpo༔

great treasure of blessings and compassion,༔

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛད་པ༔

khorwa dong né truk dzepa༔

you who dredge samsara from its depths—༔

ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

tukjé chen la chaktsel tö༔

Compassionate One, I offer you homage and praise!༔

 

D. The Mantra Recitation

ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔

tukké hrih lé ötrö pé༔

Light rays stream forth from the ‘hrīḥ’ in my heart center,༔

རྒྱལ་བ་ཀུན་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔

gyelwa kün chö jinlap dü༔

making offerings to all victors and gathering back their blessings.༔

འགྲོ་བའི་ལས་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔

drowé ledrip kün jang dé

They purify the karma and obscurations of all beings༔

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུག་པར་བྱས༔

khorwa dong né trukpar jé༔

and dredge samsara so that all possible appearances༔

སྣང་སྲིད་ཐུགས་རྗེའི་ཞིང་དུ་གྱུར༔

nangsi tukjé zhing du gyur༔

become the Compassionate One’s pure realm.༔

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔

om mani pemé hum hrih༔

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ༔

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སྔགས་ཀྱང་བཟླ༔

Also recite the Dredger of Samsara mantra:༔

ༀ་བི་པུ་ལ་གརྦེ་མ་ཎི་པྲ་བྷེ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནིརྡེ་ཤ་ནི་མ་ཎི་མ་ཎི་སུ་པྲ་བྷེ་བི་མ་ལེ་སཱ་ག་ར་གམྦྷ྄ི་རེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བུདྡྷ་བི་ལོ་ཀི་ཏེ༔ གུ་ཧྱ་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་གརྦྷེ་སྭཱཧཱ༔ པདྨ་དྷ་ར་ཨ་མོ་གྷ་ཛ་ཡ་ཏེ་ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་སྭཱཧཱ༔

om bipula garbhé mani trabhé༔ tathagata nirdé shani mani mani sutrabhé bimalé sagara gambhiré hum hum dzola dzola buddha bilokité༔ guhya adhikté garbhé soha༔ pema dhara amogha dzayadé tsuru tsuru soha༔

oṃ vipulagarbhe maṇiprabhe༔ tathāgata nirde śani maṇi maṇisuprabhe vimalasāgaragambhīre hūṃ hūṃ jvala jvala buddhāvilokite༔ guhya adhiṣṭhite garbhe svāhā༔ padmadhara amogha jayate curu curu svāhā༔

 

E. The Vase Practice

གཞན་དོན་བུམ་པ་བསྒྲུབ་འདོད་ན༔

If you wish to perform the vase practice for the benefit of others, recite:༔

པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ༔

pema dawé den teng du༔

Upon a seat of lotus and moon disc༔

བྷྲཱུྃ་ལས་བུམ་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་༔

bhrum lé bumpa zhelyé khang༔

is bhrūṃ, which transforms into the celestial palace vase,༔

བདུད་རྩིའི་དབུས་སུ་པད་ཟླ་ལ༔

dütsi ü su pé da la༔

filled with amrita. In its center, upon a lotus and moon disc,༔

ཧྲཱིཿལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔

hrih lé tukjé chenpö ku༔

is ‘hrīḥ’ which transforms into the Great Compassionate One,༔

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་སྐུ་མདོག་དམར༔

khorwa dong truk kudok mar༔

Dredger of Samsara, red in color,༔

ཕྱག་གཉིས་པད་ཕྲེང་བུམ་པ་འཛིན༔

chak nyi pé treng bumpa dzin༔

his two hands holding a lotus mala and vase.༔

དར་དང་མེ་ཏོག་རྒྱན་གྱིས་ཀླུབས༔

dar dang metok gyen gyi lup༔

Wearing silks, flowers, and ornaments,༔

བཞེངས་སྟབས་སྤྱི་བོར་འོད་དཔག་མེད༔

zheng tap chiwor öpakmé༔

he stands with Amitābha on his crown.༔

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱི༔ཡིག་ལ༔

tukar da teng hrih yik la༔

In his heart center, upon a moon disc, is the syllable ‘hrīḥ'༔

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བར་གསལ༔

ngaki trengwé korwar sel༔

encircled by the mantra garland.༔

སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས༔

ku lé dütsi gyün bapé༔

From his body a stream of amrita flows down,༔

བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔

bumpa yongsu gangwar gyur༔

completely filling the vase.༔

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔

om mani pemé hum hrih༔

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ༔

ཞེས་བཟླས༔

Recite that.༔

ཆུ་ཡི་ཟེག་མ་རེ་རེ་ཡང་༔

chu yi zekma reré yang༔

Each drop of water༔

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་སྐུ་རུ་གསལ༔

khorwa dong truk ku ru sel༔

is the Dredger of Samsara’s vivid form.༔

གང་གི་ཁ་རུ་སོང་ཚད་རྣམས༔

gang gi kha ru song tsé nam༔

Each drop has the power to dredge samsara༔

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་མཐུ་ལྡན་བསམ༔

khorwa dong truk tuden gyur༔

for whoever’s mouth it enters.༔

ཡིག་དྲུག་དོང་སྤྲུག་སྔགས་ཀྱང་བཟླས༔

Recite the six syllables and the Dredger of Samsara mantras.༔

III. The Conclusion

རྗེས་སུ་གཤེགས་བསྡུ་ཤིས་སྨོན་ནི༔ མཆོད་བསྟོད་ལ་སོགས་གོང་བཞིན་བྱ༔ ཡེ་ཤེས་གཤེགས་ཤིང་དམ་ཚིག་པ༔ ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་ཀྱི་བསྡུ་ལྡང་བྱ༔

For the conclusion of the practice—departing, dissolving, making prayers for auspiciousness and aspirations—༔ make offerings and praises and so forth as above,༔ request the jñānasattvas to depart,༔ dissolve the samayasattvas with ‘hūṃ,’ and re-emerge with ‘phaṭ.'༔

 

A. Dissolving and Re-Arising

ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་སྣང་བ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཐིམ༔

hum༔ dag nyi lhar nangwa ösel gyi ngang du tim༔

Hūṃ༔ I, the deity manifest, dissolve into luminosity.༔

ཕཊ༔ སླར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུར་གསལ་བར་གྱུར༔

pé༔ lar yang tukjé chenpö kur selwar gyur༔

Phaṭ༔ Once more I am vividly present in the wisdom form of the Great Compassionate One.༔

 

B. Dedication and Aspiration

ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔

hum༔ tukjé lhatsok drupé tü༔

Hūṃ༔ By the power of practicing the Compassionate deities,༔

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔

dag dang tayé semchen nam༔

may I and the infinite host of beings༔

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་དང་༔

khorwa dong né trukpa dang༔

completely dredge samsara from its depths༔

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔

tukjé chenpö ku top shok༔

and attain the kāya of the Great Compassionate One!༔

 

C. Prayer for Auspiciousness

བྱིན་རླབས་མཁའ་ལ་སྤྲིན་འཁྲིགས་བླ་མའི་ཚོགས༔

jinlap khala trin trik lamé tsok༔

May there be the auspiciousness of the blessed gurus gathering like cloud banks,༔

ཐུགས་རྗེའི་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

tukjé char bep yidam chenrezik༔

a rain of compassion showering down from the yidam Avalokiteśvara,༔

དགོས་འདོད་འབྲས་བུ་སྨིན་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔

gödö drebu min dzé khandrö tsok༔

and the host of ḍākinīs ripening the fruit of all wishes!༔

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

tsa sum lhatsok nam kyi trashi shok༔

May there be the auspiciousness of the Three Roots!༔

དེ་ལྟར་ཐུགས་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདི༔ གང་དང་འབྲེལ་ཚད་གྲོལ་བར་འགྱུར༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལོང་༔ བོད་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཆོས༔ ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཞོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་པདྨ་དབང་ཕུག་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའོ༔

Whoever connects with this sādhana of the Compassionate One will be liberated.༔ Future generations should practice this.༔ This Dharma that is of benefit to the whole land of Tibet,༔ I place in the wisdom hearts of those with karmic fortune.༔ Samaya.༔ Seal. Seal. Seal.༔ Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa revealed this from Pema Wangpuk (Mighty Lotus Cave) at the tip of Khandro Bumdzong in Dokham in the midst of a crowd.༔

Lhasey Lotsawa Translations (translated by Laura Dainty, checked against the Tibetan and edited by Oriane Sherap Lhamo, reedited by Libby Hogg), August 2020.

2.1_2019.07.20_LD

2.1_2019.07.20_LD

2.2_20200820_OL

/imager/images/24915/Khorwa-Dongtruk-CL_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.png

Khorwa Dongtruk CL

Title:

གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས།

gu ru'i thugs dam 'khor ba dong sprugs

The Essential Sadhana for the Dredger of Samsara

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

On December 12, 1857 Chokgyur Lingpa retrieved from the Pema Wangpuk cave the four Dharma cycles of the Great Compassionate One Who Dredges the Depths of Samsara (Khorwa Dongtruk). This practice cycle focuses especially on guiding the deceased through the bardos, the intermediate states between this life and the next.